HELYEK
A családhoz köthető települések

 

 

A Tolna megye észak-keleti sarkában található település és környéke a Duna jobb partján végighúzódó löszháton kialakult jó termőföldnek, valamint a dunai átkelési lehetőségnek köszönhetően évezredek óta lakott. A folyó fölé magasodó löszdombok egyikén már a bronzkorban földvár állt, és erre vezetett a rómaiak a dunai limese, melynek Annamatia egyik őrállomása volt. Az Árpád-korban a pécsi püspökség oklevele említi földvárát, majd II. Béla alapít bencés apátságot, mely körül hamarosan kővár is emelkedik.

A törökök 1529-ben foglalják el Földvárat, mely később, a kuruc harcok idején is fontos szerepet játszik – az 1704-05-ös években. Bottyán János dunántúli hadjárata során többször is gazdát cserél. Ennek az időnek az emlékét őrzi a Bottyán-vár elnevezésű domborulat, melyet napjainkban tárnak fel.

A török dúlás után az egyházi birtoknak számító település hamar (1703-ban) városi rangra emelkedik, és két évszázadon át az is marad. Ekkor kezdődik második virágzása, mely az esztergomi kanonoki rangot is viselő földvári apátnak, Mednyánszky Ferenc Lászlónak köszönhető. Felvilágosult rendeletei a mezőváros lakóinak olyan jogokat adnak, melyek révén nem csak hamar talpra áll a település, de környezetéhez képest sokkal gyorsabban fejlődik. Az apát által kiállított adománylevél 12 pontban határozza meg a városlakók jogait, kötelezettségeit; köztük olyan kitételekkel is, melyek abban a korban igen különlegesek és haladó szelleműek voltak. A város lakói szabadon választhatnak bírót maguknak, és szabad költözködési joggal rendelkeznek.

Ő az, aki a 1725-ben új templomot is épített az egykori apátsági templom helyén.

Mára a múltból az apátság XV-XVI. századi tornya és az azt körülvevő várfalak maradtak meg, valamint a XIX. századi kisvárosi hangulatot tükröző óváros.

Mednyánszky Ferenccel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a krónikákban, dokumentumokban több néven is szerepel. A Katolikus Lexikon Ferenc néven sorolja fel, de Dunaföldváron Mednyánszky László néven őrzik emlékét. Több helyen - az egyházi iratokban - a Ferenc Ignácz keresztnevek maradtak fenn. Ez utóbb téves, ugyanis Ignácz a püspök 1678-ban született testvére volt.


Ha valami jobban érdekel, vagy segítségre van szükséged: