HELYEK
A családhoz köthető települések

 

 

Csejte és a csejtei vár réges-régen még Csák Máté birtoka volt, majd a királyra szállt.

A legendák szerint itt élt és követte bűneit, kegyetlenségeit Báthory Erzsébet, akit ezekért élete végéig várfogságon tartották.

A XIX. században több főnemesi család osztozott a kiterjedt birtokon. Fényes Elek így ír erről "Magyarország geographiai szótárában":

"Nádasdy felségbántása után a várnak s a hozzá tartozó uradalomnak, melly 6 mező városból s 9 helységből áll, hason felét gr. Erdődiek nyerték meg, s azt most gr. Erdődy Józsefné birja, másik felét pedig leánytestvérének homonai Drugeth Jánosnénak örökösei, s engedményesei osztották fel, úgy hogy az egésznek egy negyedrésze a b. Révay családé, s ebben birtokosok: gr. és b. Révay, b. Mednyánszky, gr. Zay, gr. Csáky, 1/8 gr. Forgách jus, 1/8nak pedig 2/5-ét Hampel, 3/5-ét pedig gr. Andrásy (Szapáry jus) birják. Határa termékeny; bora igen jó; s csaknem ollyan, mint a Vágh-Ujhelyi; erdeje kevés, van vizimalma, országos vásárai."


Ha valami jobban érdekel, vagy segítségre van szükséged: