HELYEK
A családhoz köthető települések

 

 

A ma Lednicróna településhez tartozó egykori falu a Mednyánszky család első birtoka és névadója.

Fényes Elek így ír róla 1850-ben megjelent geographia-jában: "Medne, tót falu, Trencsén vármegyében, Puchóhoz délre 1 órányira, 124 kath. lakos. Földesura a Mednyánszky család"

A Mednyánszky család első bárói előneve a mednei. A cím adományozásáról, az ősi családi fészekről Mednyánszky Dénes így írt a XIX. század végén kéziratos formában fennmaradt családtörténetében:

"Nagy Lajos király az 1347. évi majd az 1356. évi nápolyi hadjáratában vitézül küzdő Joannes-nek a Trencsén vármegyei Medne település és ezzel együtt magyar nemességet adományozta, "melyről a Magyarországban honosult ezentúl magyar családnak neve is származott, a vágvölgyi vidék következtében szláv képzőraggal.

(...)

"Előzetesen egyszer mindenkorra legyen megjegyezve a név írása változatai tárgyában a Mezne - Medzne - Medne alakokra nézve, hogy e külömbözetek pusztán phoneticus jelenségek a mennyiben szláv ejtésben a sziszegő "dz" vagy lágyabban a "d" hanghoz vagy élesebben a "z" hanghoz közeledve ejtetik; - a név alapszava lévén "medzi=között, közepett=inter" és ezen birtok területi fekvését jelzi, ugyanis beékelve s körülfogva szigetként két hatalmas várurodalom kebelében - Oroszlánkő és Lednicz - között, mint például a latin "intermamnium", "intermontium" és efféle szóképzések, annyira, hogy  Mednének sha nem volt saját független kijárása a nagy közlekedési országos útvonalokra, hanem csak a körülfogó uradalmak határain keresztül.

(...)

... mely mindennek daczára egy fél évezreden át maiglan fenn tudta tartani magábazárkózott önállását, noha mindössze csak tizenegy házhelyből állott, mely azonban Clan-szervezetet képviselt, minthogy jobbágyföld benne nem létezett, és az öszves lakosság eredetileg a család ivadékaiból vezette le származását."

 

Az 1227. évi honosítási oklevél nem lelhető fel, azonban Nagy Lajos hártyaokmányra írott adománylevele az 1830-as években a mednei birtokon még megvolt, többen be is számolnak létezéséről. Ez foglalta magában Joannes de Mezne hőstettét, mikor is egy ütközet során a király alá adta saját lovát - s mely hőstett jutalmaként kapta a nemesi címet, és a birtokot. Az oklevelet az 1830-40 között tudományos kutatás céljára kölcsönkérték a családtól, azóta nyoma veszett.

 

Még 1889-ben is Mednén hét Mednyánszky család élt - ezeket melléknevekkel különböztették meg. Ismét Mednyánszky Dénest idézem:

 

"A községi terület öszves határa mindenestül együtt 501 magyar hold, mely felvolt osztva 48 részre. - a helyiségben van ősidőktől 11 házhely, melyek egy közös törzsből eredett ágakat képviselnek, és helybeli melléknevekkel megkülönböztetnek: /1889. évben volt állapot:/

- Mednyánszky Dolni vagy Alsó

(...)

- Mednyánszky Garaicsek

- Mednyánszky Garai

- Mednyánszky Trpek

- Mednyánszky Kudelka - ezekből a beczkói ág

- Mednyánszky Potocsni hajduch

- Mednyánszky Janossko"

 

Mednén még ma is áll az egykori Mednyánszky-kastély, melyet a XVIII. század végén építettek, s a XIX. század közepén klasszicista stílusban átalakítottak. Körülötte még áll egy-kettő az egykori kastélypark fáiból. A Lednicrónáról Mednére vezető utat ma a Mednyánszky utcának hívják.


Ha valami jobban érdekel, vagy segítségre van szükséged: