Mednyánszky Antal

Életrajzi adatok

Születési dátum: 1702

Születési hely:

Szülei: Mednyánszky István és Meszlényi Róza

Foglalkozása:

Házastársa: b.Révay Róza

Gyermekei: László (1751-1792) és Zsófia

Elhunyt: 1796


Mednyánszky István és Meszlényi Rozália fiaként született 1702-ben. Születési dátuma több forrásban más és más évszámmal szerepel.

Bécsben bölcsészeti tanulmányokat folytatott, majd az udvar szolgálatába állt.

VI. Károly uralkodása alatt részt vett a törökök elleni hadjáratban.

Mária Terézia 1741-es pozsonyi koronázása alkalmával az Eszterházy, Révay család több tagjával együtt aranysarkantyús vitézzé avatják.

A császárnő örökösödési háborújában az uralkodónő oldalán harcolt, többször fontos szolgálat tett az uralkodónak, aki érdemei elismeréseként 1750. augusztus 25-i keltezéssel kibocsátott oklevelével megerősítette bárói rangját.

Felesége báró Révay Róza, két gyermekük születik, László és Zsófia. Az idős Antal kénytelen átélni fia elvesztét, aki 1792-ben halt meg.

Mednyánszky Antal fiatalon szívesen foglakozott írással, 1735-ben és 36-ban Kassán jelennek meg hadtudománnyal foglalkozó könyvei. Korának legnevesebb Mednyánszky-ja volt, nem méltatlanul.

Saját ősi birtokán kívül Révay Rózával kötött házassága révén a beczkói uradalom jelentős részét megszerezte, s ezzel együtt a Stibor-Bánffy-Révay családok levéltárának jelentős része is birtokába került.

A családi legendárium érdekesen magyarázza a beczkói Antal báró gyors előrejutását a különféle rangokban. Nem igazán tudni, hogy valós tényeken alapul-e, vagy XIX-XX. században feléledt azon vélekedésen, miszerint Mária Terézia igencsak kedvelte a szép kiállású magyar tiszteket... Mednyánszky Dénes így ír a báróról:

"...első ifjúságának legnagyobb része Bécsben folyt szüleinek állandó ott tartózkodása miatt (...) Itt a fiú huzamosban és szorgalmasan felhasználhatta az alkalmat tanulmányokra és magasabb kiművelésre, mert ezen következetes igyekezete utóbb mint különös érdeme dicsértetik (...)

A bécsi színtéren nyert tájékozás, sőt valószínűleg társadalmi és egyéb hasznos vonatkozás indíthatták arra, később... ismét odafordulni, midőn Mária Therézia mint fiatal király asszony - vagy inkább asszonykirály - Rex noster - szívhódító csábpolitikáját kezdé a magyar nemesség irányában. Mert a hagyomány mondja, hogy Antal úr, ki igen szép ember és elegáns külsejű gavallér volt, valamely (szép) reggel kivonult Beczkóból egy fehér paripán 400 db arannyal zsebében Bécs felé - "szerencsét próbálni" -. És a kocka kedvezően fordult mondták, hogy Antal megnyerte a királyasszony különös pártfogását, állítólag annak kegye elősegítette előkelő és vagyonos házasságkötését, azután az akkor újonnan szervezett aranykulcsos kamarásságát... nejének pedig a csillagkeresztet, nemsokára pedig 1725. aug. 25-én a magyar főrendi méltóság diplomáját hivatkozással ugyanarra melyet a családnak másik ága már I. Lipóttól elnyert volt. Mint különös kegyelem emlékjelét az uralkodónő egy aranycsipkével gazdagon díszített gyerekingecskét ajándékozott, melyben azóta egyenes utódai a dédunokáig keresztvízre tartattak..."

(A Mednyánszky Dénes által Antal báróról írottak a legördülő fülek alatt olvashatók facsimile-ben).


Ha valami jobban érdekel, vagy segítségre van szükséged:

Mednyánszky Antal

Bárói rangra emelésének oklevele