Mednyánszky Benedek

Életrajzi adatok

Születési dátum:

Születési hely:

Szülei: Mednyánszky Mátyás

Foglalkozása:

Házastársa:

Gyermekei: Judith

Elhunyt: 1581


Mednyánszky Mátyás második fia, a beczkói ág megalapítójának, Miklósnak és a gyermektelenül elhunyt Andrásnak testvére. A testvérek Wittenbergben tanultak, amiből arra lehet következtetni, hogy a lutheránus (evangélikus) vallást gyakorolták. Ennek következménye, hogy mindhárman Erdélyben, nem pedig a katolikus nyugati országrészben keresték boldogulásukat.

Míg öccse Báthory Miklós országbíró szolgálatában állt, ő Báthory Istvánnak, a fejedelemnek volt embere. Vele került a szatmári Aranyos-Medgyesre, mely később a család előnevét adta. Benedekről viszonylag keveset tudunk, lánya Judith kapy Lászlóhoz ment férjül, s így a család a Rákóczyakkal is rokonságba került.

András soha nem nősült meg, s mivel fivérének, Benedeknek csak leány gyermeke volt, a család ezen ága Miklós révén élt tovább.


Ha valami jobban érdekel, vagy segítségre van szükséged: