Mednyánszky István

Életrajzi adatok

Születési dátum:

Születési hely:

Szülei: Mednyánszky Jónás és Posgay Judith

Foglalkozása:

Házastársa: Huszár de Regőczy Zsuzsanna

Gyermekei: Gáspár, Jónás, János, György, Sára, Mária, Judith

Elhunyt: 1677


A családban több István nevű leszármazottal is találkozunk, az itt bemutatott a méltán neves Mednyánszky Jónás elsőszülött gyermeke. Három húga volt, köztük Ilona.

István főurak, fejedelmek szolgálatában állott, köztük a Rákóczy családéban is. Erről így ír Mednyánszky Dénes:

"...országos ügyekben fontosabb szerepet soha nem játszott. Bizonyára mint hajdani Rákóczy-hive gyanus volt, mert 1671-ben a törvénytelen bírószék elé idéztetett... De ha jelentékenyebb alakká ki nem is domborodott is, az irományok említéséből itélve érdemes és tekintélyes ember lehetett, és talán nem csupán atjya iránti kedveskedés, de saját embersége tiszteletére is kell róvnunk, hogy oly hatalmas főúr, mint Illésházy Gáspár Istvánnak elsőzülött fiát keresztelővízre tartotta, miért is e fiú Gáspár nevet kapott".

Szolgálatai közben nem egyszer még életveszélybe is került, ami abban a korban nem volt ritka. Erről ír emlékirataiban egyik kortársa, Sigray László, aki nagybátyjához, Újvári Imréhez igyekezve a Fejér megyei Acsa mellett akadt össze Mednyánszky Istvánnal:

"...itt találkozik egy másik kancelláriai tisztviselővel, Mednyánszky István írnokkal is. Acsa határában, Újvári majorjában éppen étkezéshez ülnek, mikor a falubeliek egy küldöttsége jelenik meg, s távozásra hívja fel őket. Kiderül: a falusiak, kik nemesnek tartják magukat, vonakodnak elismerni Újvárit földesuruknak. Szóváltásra kerül sor, melynek hevében a puskával felfegyverzett falusiak agyonlövik Újvárit. Mednyánszky és Sigray a zab közé menekülnek, de elfogják, s csaknem meggyilkolják őket is. A zendülésnek a megyei katonaság vet véget, s szigorú megtörlás következik..." (forrás: Fallenbühl Zoltán: Sigray László Ignác emlékiaratai - OSZK Évkönyve 1974)

István saját végrendeletében említi, hogy hét éven át szolgált ifj. Rákóczy György udvarában, majd három éven át a fejedelemnél, Rákóczy ferencnél.

Unokája, Gáspár első fia szintén az István nevet kapta.

A Nagy Iván-féle nemesi családokról szóló könyvben szereplő családfán ezen a vonalon tévedés van: atyja Jónás helyett Jánosként, István szintén Jánosként van feltüntetve, helytelenül. Mednyánszky Dénes kéziratos családfáján a helyes adatokat tünteti fel.


Ha valami jobban érdekel, vagy segítségre van szükséged: