Joannes de Mezne miles

Életrajzi adatok

Születési dátum:

Születési hely:

Szülei:

Foglalkozása:

Házastársa:

Gyermekei:

Elhunyt:


A család első, név szerint említett tagja. Az erről szóló okiratot Mednyánszky Alajos fedezte fel a Trencsén megyei levéltárban, melyben így szerepel a Mednyánszky ős: "Joannes de Mezne miles" - azaz fegyvert viselő szabad ember.

Mednyánszky Dénes így ír a medne=mezne szavak összefüggéséről:

"Nagy Lajos király az 1347. évi majd az 1356. évi nápolyi hadjáratában vitézül küzdő Joannes-nek a Trencsén vármegyei Medne település és ezzel együtt magyar nemességet adományozta, melyről a Magyarországban honosult ezentúl magyar családnak neve is származott, a vágvölgyi vidék következtében szláv képzőraggal (...)

Előzetesen egyszer mindenkorra legyen megjegyezve a név írása változatai tárgyában a Mezne - Medzne - Medne alakokra nézve, hogy e külömbözetek pusztán phoneticus jelenségek a mennyiben szláv ejtésben a sziszegő "dz" vagy lágyabban a "d" hanghoz vagy élesebben a "z" hanghoz közeledve ejtetik; - a név alapszava lévén "medzi=között, közepett=inter" és ezen birtok területi fekvését jelzi, ugyanis beékelve s körülfogva szigetként két hatalmas várurodalom kebelében - Oroszlánkő és Lednicz - között, mint például a latin "intermamnium", "intermontium" és efféle szóképzések, annyira, hogy Mednének sha nem volt saját független kijárása a nagy közlekedési országos útvonalokra, hanem csak a körülfogó uradalmak határain keresztül."

Joannes de Mezne-ről sajnos további adatot nem sikerült ezidáig fellelni.


Ha valami jobban érdekel, vagy segítségre van szükséged: