KÖNYVEK A MEDNYÁNSZKYAKRÓL, MEDNYÁNSZKYAKTÓL

Báró Mednyánszky Cézár
emlékezései és vallomásai

A könyv adatai
szerző Mednyánszky Cézár (Fordította és kiegészítésekkel ellátta: Dr. Óvári-Avary Károly)
kiadó Singer és Wolfner
kiadás éve 1927
oldalszám 238

1858-ban Londonban egy névtelen szerző tollából megjelent egy kis könyv „The Confessions of a Catholic Priest” címmel néhány tucatnyi példányszámban. Noha a memoárban a szereplők, a helyszínek nem valódi nevükön szerepeltek, az akkor brit földön élő magyar emigránsok azonnal felismerték a szerző kilétét: az előző évben tragikusan elhunyt Mednyánszky Cézárt.

A száműzött báró halála előtt néhány hónappal – valószínűleg magyar vagy francia nyelven vetette papírra emlékiratait. Szándéka az volt, hogy társainak és a magyar nemzetnek emléke maradjon róla s a szabadságért küzdőkről.

A könyv alig néhány példányban maradt fenn. Az 1920-as években Óvári-Avary Károly történész-tanár bukkant egy példányára a 48-as katona, Szumrák Ernő  hagyatékában. Egy másik példányt szintén ő fedezett fel a British Museum könyvtárában, s mivel ekkor már világos volt előtte a szerző kiléte, ő adta meg a szükséges információkat erről az intézménynek. A Szumrák-hagyatékban talált könyvben olvasható, kézzel írott megjegyzések azt bizonyították számára, hogy a könyv valóban annak a személynek a műve, aki a tulajdonossal együtt vett részt az emigrációban… azaz Mednyánszky Cézáré.

Óváry-Avary a könyvet angolból lefordította, a XIX. század eseményeinek jó ismerőjeként jegyzetekkel, kiegészítésekkel látta el, s 1929-ben Budapesten megjelentette. Óvári úgy vélekedett, hogy az angol kiadás minden bizonnyal az 1850-es években szintén Angliában élő Mednyánszky Sándor és angol neje, Bierbeck Mária közreműködésével jöhetett létre, valószínűleg ők fordították le angol nyelvre.

A könyv nem csak Mednyánszky Cézárról szól. Ritkán olvasható részletességgel ismerteti a szabadságharc és az utána következő időszak száműzetésének eseményeit, sok olyan apró részletet közöl, melyekről csak ezen az úton szerzett ismereteket az utókor.

 

 


Ha valami részletesebben érdekel, esetleg segítségre van szükséged: