KÖNYVEK A MEDNYÁNSZKYAKRÓL, MEDNYÁNSZKYAKTÓL

Just Zsigmond: Fuimus

A könyv adatai
szerző Just Zsigmond
kiadó Franklin TársulatKiadó
kiadás éve első kiadás: 1894
oldalszám -

Justh Zsigmond, a család barátja, a Mednyánszkyval sokban azonos nézetet valló irodalmár legjelentősebb regényében, az 1894-ben megjelent Fuimus-ban (magyarul: Voltunk) a magyar főúri rend és életmód hanyatlását örökíti meg egyedülálló módon. A regény a felvidéki (pontosabban a Vág-völgyi) nemesi családok végnapjairól, életük meghatározatlanságáról szól, s e családok egyike az a Czobor család, melynek tagjaiban a Mednyánszky famíliát mintázta meg az író. A regény mellékszereplője Czobor Lipót, akiben egyértelműen Mednyánszky László alakját ismerhetjük fel.

"A másik szoba ajtaján most egy magas, igen elhanyagolt külsejű ember lépett ki. A meghatározhatatlan életkorú - de úgy látszik, még elég fiatal férfi világoskék szemei ártatlan kifejezéssel tekintettek körül. Tompa orra, kócos, nagy szakálla, óriási homloka, amely kopasz tarkójába veszett, az antik világ bölcseire emlékeztetett. Szokratésznek is hívták: de Czobor Lipót volt a becsületes neve. Az Ádám öccse, a "vándor bölcs", a kóbor festő volt a fiú, három vármegye csudája, kiről beszéltek azok, akik nem látták még soha, akiről azonban még csudálatosabb történeteket tudtak elmondani azok, akik mindennap látták. (...)"

A könyv két főszereplője, a két féltestvér, Gábor és Lőrinc bejárja a kiterjedt rokonságot, melybe a Czobor család is beletartozik. Majd' mindenhol összefutnak unokatestvérükkel, Poldival, aki csak - ahogyan Mednyánszky László is az életben - "öreg kutyának" nevezi magát. Justh a valósághűen, érzékletesen írja le Poldi alakját - úgy, ahogyan Lászlót valóban láthatták, látták kortársai:

Idős, magyarul is tót akcentussal beszélő rokona így jellemzi: "De ez á Poldi, hát ez ilyen bolond. Mit csinálják vele? Örölhetek még, há eljő. Áz ilyen fráter, ki bolond is meg piktor is, sok bájt okoz! ... Bolond ánnák á neve, fiám, bolond. Heteket kódorog el áz erdőben. Ott álszik á sájtosoknál, dolgozik velük, fát vág. Ván egy párásztcsáládja áz Álföldön, kikkel tudom is én, hol ismerkedett meg, s kikhez lejár inkognitóbán. Ezek ázt hiszik, válámi vándorlólegény. Heteket tölt el velök, dolgozik, mint egy párászt, ő - egy Czobor Lipót onokájá."

Czobor Lipót (azaz Mednyánszky László), az öreg kutya az, ki kimondja az ítéletet a letűnőben lévő, középkorias nemesi létről, önmagukról:

"Öregek vagyunk mi fiú... az utolsók, menjünk fel a romok közé, ott a mi helyünk. A tavasz nedves, a virágok is fonnyadnak, amerre mi járunk, fonnyadó virágok nyílnak a szíveinkben is, nem nekünk való a holdvilág..."

Just Zsigmond regénye azóta több kiadást is megért, legutóbb 2010-ben került újra a könyvesboltokba.


Ha valami részletesebben érdekel, esetleg segítségre van szükséged: