HELYEK
A családhoz köthető települések

A beczkói vár (vagy más néven: Bolondóc) születésének történetéről minden magyar regékről, mondáról szóló könyvben olvashatunk. Az egykori nagyhatalmú Stibor vajda udvari bolondjának építette jó kedvében, hogy bebizonyítsa, minden parancsa teljesül – még ha emberek élte árán is.

A Vág mellett álló, hosszú évszázadok óta romos vár még ma is a vidék legszebb és legizgalmasabb építménye.

 

A várhegyet körülvevő településen egykoron hét nemesi család osztozott, köztük a Révay-ak,  Ghyczy-k, Esterházyak… és a Mednyánszkyak.

A XVI. század végén, a XVII. első éveiben költözött ide Mednyánszky Miklós Aranyos-Medgyesről, ki Bánffy Jánosnak, az akkor még Bolondócnak nevezett vár urának volt a titkára. Bánffy ott marasztalta, s a belvárosi Ringházat (melyet korábbi titkárától 1593-ban visszavásárolt) örök adományul neki ajándékozta.

Miklós sietett biztosítani tulajdonjogát, a nyitrai püspöktől és az esztergomi káptalantól is bizonyságlevelet kért, s ezzel hosszú évszázadokra a család birtoka maradt a beczkói ház.

A házat felújítatta, lakhatóvá tette, ezt őrzi a vaskapun található 1596-os évszám.

A környéken több birtokot is szerzett (melyben felesége rokonai is segítették, így a későbbiekben számos Beczkó környéki település a Mednyánszky családé lett.

Miklós utódai már nem hagyták el Beczkót. Az első Mednyánszky, aki itt született Miklós fia, Jónás volt, aki 1595-ben látta meg a napvilágot. A család számos neves tagja tudhatja Beczkót szülhelyének: a honvédseregben szolgált, és 1849 nyarán kivégzett László, a katona-pap Cézár, vagy a család leghíresebb tagja, a festő László.

 

Mednyánszky Lászlóról szóló könyvében Malonyai Dezső így ír Beczkóról:

„Mednyánszky László báró 1852 júniusában született, Trencsény megyében Beczkón, s ott nevelték tíz esztendős koráig.

Festői szép vidék az s úgy tele van mesével, regékkel, szinte beszélnek a hegyek a várromok, legendás titkokat rejtegetnek az erdők…

Az alsó Mednyánszky kastélyban, a templom felé eső emelet egyik szobájában született László. A szoba ablakából látni a Stibor-vár romjait s a százados falakkal benőtt park éppen ott, a vár sáncában fekszik...”.

 

A régi ház a mai napig megtalálható Beczkón.

 

 

 


Ha valami jobban érdekel, vagy segítségre van szükséged: