Mednyánszky Dénes

Életrajzi adatok

Születési dátum:1830. XI. 19.

Születési hely:Veszele

Szülei:Mednyánszky Alajos és Majláth Ágnes

Foglalkozása:geológus;bányagróf;publicista;teológus

Házastársa:Ghyczy Ágota

Gyermeke:Mednyánszky Imre Pál

Elhunyt:1911. XII. 28.


Mednyánszky Dénes a család legismertebb tudós életpályát befutott tagja.

Atyja, Mednyánszky Alajos báró veszelei birtokán nőtt fel, itt a családi könyvtárból szerezte első ismereteit, melyek egész életére meghatározóak voltak. Tanítói Ipolyai Arnold és a hazai régészet és történettudomány nagy alakja, Rómer Flóris voltak. Rómerrel annak haláláig nagyon jó kapcsolatot ápolt.

Elsősorban a természettudományok érdekelték, de mint korának annyi tudósa, a társadalomtudományok terén is jelentős eredményeket ért el.

1864-től az Orvos és Természettudományi Egyesület elnöke.

1867-ben kinevezik selmecbányai bányagróffá, azaz a selmeci bányák főfelügyelőjévé. Ő az utolsó, aki e posztot betölti. Ezzel együtt ő válik a selmeci bányászati akadémia rektorává is. 1869-ben a selmeci kerület országgyűlési képviselője, majd ugyanebben az évben Trencsén vármegye főispánja. Több helyen is lakott a megyében, egy időben a brunóci Mednyánszky kastélyban is. 1878-ban Bécsbe költözött.

Teológiai, bányászati, geológiai vonatkozású cikkei, írásai száma több tucatra rúg. Többször jelentek meg írásai a Bányászati és Kohászati Lapok című, hazánk legrégebbi szakmai folyirítában. 1896 áprilisában igen értékes családi könyvtárát az Eötvös-kollégiumnak ajándékozta.

A családi könyvtár segítségével kutatta és részletesen feldolgozta a család történetét, sajnos e műve már csak kéziratban maradt meg.

Másodunokaöccse, a festőművész Mednyánszky László nagyon szerette az idős Dénes bárót. Mindig felkereste, amikor Bécsben járt, naplójában többször is hivatkozik a vele folytatott eszmecserékre. Dénes aggódott a fiatal László miatt, nemigen tetszett neki "csavargó" életmódja. Mednyánszky Dénes 81 évesen hunyt el bécsi otthonában.


Ha valami jobban érdekel, vagy segítségre van szükséged:


Mednyánszky Dénes báró

Rajza a családi címerről

Kézírása

Írása a Bányászati és Kohászati Lapokban