Mednyánszky János (+1672 k.)

Életrajzi adatok

Születési dátum:

Születési hely:

Szülei: Mednyánszky Miklós és Petron Katalin

Foglalkozása: várkapitány, tiszttartó

Házastársa: Judith Lászlóffy de Tardh

Gyermekei: Krisztina, Pál, Erzsébet, Jónás és János

Elhunyt: 1672 körül


Szintén várkapitány volt a család másik neves János keresztnevű katonája, a beczkói ágat megalapító Miklós fia. Ám míg atyja Báthoryak, Rákócziak szolgálatában, János katolikus hitet vallott. Pontos születési dátumát nem ismerjük. Hatan voltak testvérek, kik közül a legidősebb Jónás 1595-ben született. Atyjuk 1620-ban hunyt el, tehát feltehető, hogy János a XVII. század első évtizedében látta meg a napvilágot.

Ifjú koráról nem sokat tudunk, annyi bizonyos, hogy 1630-ban veszi nőül thardi Lászlóffy Juditot. A Pálffyak 1641-ben vásárolják meg Detrekő várát, melynek kapitánya ekkor Mednyánszky János lesz. A vár alatt fekvő településen szerez házat, birtokot, s kapitányi beosztásával együtt a vár tiszttartója (prefectusa) lesz.

1659-60 körül a bajmóczi Pálffy uradalom tiszttartója, s mint ilyen nagy szerepet játszik az ott működő protestáns lelkészek elűzésében. 1666-ban a piarista rend Trencsén megyei Privigyében létesítendő rendházának építését szervezi és irányítja, mely szintén a Pálffy birtokok közé tartopzik. Köszönetképpen a rend konfráterévé, tiszteletbeli tagjává fogadja.

Mednyánszky Jánosnak öt gyermeke születik, közülük a fiúgyermekek a családban nemzedékről nemzedékre előforduló gyakori neveket kapják a keresztségben (Pál, Jónás, János).

Valószínűleg 1672-ben hunyt el, mert ebből az évből marad fenn okirat a javainak gyermekei közti megosztásáról. A detrekői kapitány életét Pozsonyban fejezi be, ő és Pál nevű fia az, aki a Mednyánszky család pozsonyi ágának forrásai.


Ha valami jobban érdekel, vagy segítségre van szükséged: