Mednyánszky Miklós (+1620 k.)

Életrajzi adatok

Születési dátum:

Születési hely:

Szülei: Mednyánszky Mátyás

Foglalkozása:

Házastársa: Bertalanffy Sára, Petron Kata

Gyermekei: Jónás, András, Erzsébet, Dorottya, János, Miklós

Elhunyt: 1620 körül


A Miklós név gyakori a Mednyánszky családban. Mindegyik Miklós növelte a család hírnevét, méltán maradt fenn nevük, mint kiemelkedő személyiség.

Az 1620-ban elhunyt Miklós, a beczkói ág megalapítója ifjú éveiben Wittenbergben tanult fivéreivel, amiből arra következtethetünk, hogy a család nagy részével ellentétben ők a lutheránus vallást követték. Később Zrinyi György és Pálffy Miklós alatt katonáskodott. Báthory István fejedelemtől szolgálatai elismeréseként kapja a szatmári (partiumi) Aranyos-Medgyest birtokul, ahol öccsei, András és Benedek végleg megtelepszik. A család ekkor kapja az aranyos-medgyesi előnevet. Később Bánffy Jánosnak, az akkor még Bolondócnak nevezett vár urának volt a titkára. Bánffy ott marasztalta, s a belvárosi Ringházat (melyet korábbi titkárától 1593-ban visszavásárolt) örök adományul "pro fidelibus servitiis" Miklósnak ajándékozza.

Miklós sietett biztosítani tulajdonjogát, a nyitrai püspöktől és az esztergomi káptalantól is bizonyságlevelet kér, s ezzel hosszú évszázadokra a család birtoka marad a beczkói birtok és.

A házat felújíttatta, lakhatóvá tette, ezt őrzi a vaskapun található 1596-os évszám. A környéken több birtokot is szerzett (melyben felesége rokonai is segítették, így a későbbiekben számos Beczkó környéki település a Mednyánszky családé lett.

Miklós később Trencsén megye főjegyzője lett, e tisztét haláláig betöltötte.

Miklós utódai már nem hagyták el Beczkót. Az első Mednyánszky, aki itt született Miklós fia, Jónás volt, aki 1595-ben látta meg a napvilágot. A család számos neves tagja tudhatja Beczkót szülhelyének: a honvédseregben szolgált, és 1849 nyarán kivégzett László, a katona-pap Cézár, vagy a család leghíresebb tagja, a festő László.

1600-ban Rudolf Mednyánszky Miklós részére kibocsátott Armalisa (nemesi oklevele) tartalmazza a családi címer legjelentősebb bővítését és egyben a nemesi (bárói) rang megerősítését. A család mednei ága mai napig ezt a címert tudja magáénak.

Miklósnak két feleségétől (Bertalanffy Sára és Petron kata) összesen 6 gyermeke, négy fiú és két leány született. Jónás a Rákóczyak szolgálatában, állott, míg a detrekői várkapitányi tisztig jutó János a pozsonyi ág megalapítója volt.


Ha valami jobban érdekel, vagy segítségre van szükséged: