Mednyánszky Miklós altábornagy

Életrajzi adatok

Születési dátum: 1710 körül

Születési hely:

Szülei: Mednyánszky Dávid és Ernyei Anna

Foglalkozása: katonatiszt, altábornagy

Házastársa: Kökényesdy Mária Clementina

Gyermekei: Mária-Anna

Elhunyt: 1780 III. 27.


A család másik neves Miklós keresztnevű fia az előző Miklós ükunokája, Dávid fia.

Miklós katonai iskolába jár, s olyan kitűnően teljesíti szolgálatait, hogy 1734-ben már gyalogos kapitány, 1744-től ezredes.. A Forgách-gyalogezred (a későbbi nevezetes 32-esek elődjének) vezérlőezredeseként szolgál, mely beosztásából tábornoki kinevezésével mentik fel 1753-ban. Ez év augusztus 1-től Generalfeldwachtmeister (tábornok), majd 1757. december 26-től Feldmarschalleutenant, azaz altábornagy. Az osztrák császári hadsereg nyilvántartásaiban Miklós János néven tartják számon, a tábornoki névsorban Jánosként szerepel.

1762-64-ben megalakított új határőrizeti rendszer felállítását követően az erdélyi határőrkerület parancsnoka, majd Pozsonyban hadszervezési főbiztos. A helyi vezetés és a vármegye igen elismerően nyilatkozott tevékenységéről, mely tényről írásos feljegyzés is maradt a helyi levéltárban. Ebből az időből maradt fenn a tábornok hagyatékban néhány olyan levél, mely a szintén Pozsonyban élő, de orrát igen magasan hordó Antal küldött neki. E levelekben Antal láthatóan nagyra tartja a nem is olyan távoli rokont - bár ahogy Mednyánszky Dénes megjegyzi, ez inkább azért volt így, hogy Antal a saját fontosságát emelje.

Az 1770-es évek elején az itáliai Mantua várának parancsnoka, ahová családjával együtt helyezik. Ennek oka valószínűleg az, hogy korábban a Forgách-gyalogezreddel Mednyánszky már derekasan helyt állt az olaszországi hadjáratokban (1747-ben ott volt Genua ostrománál, később pedig az ezred egy zászlóalja Campofreddo védelmében tűnt ki). Mednyánszky Miklós neje Kökényesdy Mária Clementina volt. Leánya, Mária-Anna egy cremonai olasz nemeshez, báró Giacomo Trecchihez megy férjül, gyermekei is ott születnek.

Az altábornagyot közben ismét hazaszólítja a szolgálat, Kassa városának főparancsnoka lesz. 1780. március 27-én hunyt el Kassán. Fennmaradt több, a halála után vagyonairól végzett leltár, melyek közül talán legfigyelemre méltóbb a Bazin község plébánia temploma mellett található udvarházának leltára. A kúria korábban a Győri, majd az Illenpech, és a Vizer családok birtokában volt, s Mednyánszky halála után a kamara kezelésébe került.


Ha valami jobban érdekel, vagy segítségre van szükséged:


Mednyánszky Miklós altábornagy
(forrás: Szlovák Nemzeti Galéria)